| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmian) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200 poz. 1682) oraz art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U z 2006 r.Nr 136 poz. 969 z późn. zmian.) oraz art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz.U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje

§ 1. 1.Ustala się wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego,stanowiący zał. Nr 1 do uchwały.

2) Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek rolny,stanowiący zał.Nr 2 do Uchwały

3) Ustala się wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego,stanowiący zał.Nr 3 do Uchwały.

4) Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek leśny, stanowiący zał. Nr 4 do uchwały

5) Ustala się wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący zal. Nr 5 do uchwały

6) ustala się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący zał. 6 do uchwały .

§ 2. Traci Moc Uchwała Nr XXXIV/192/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszyca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Uzasadnienie

Ustawą z dnia 24 września 2010r.o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 255, poz. 1461),znowelizowano zapis dotyczący stawki,o której mowa w art.5 ust.1 pkt.2 lit.d) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych ,dla budynków i ich części, które dotychczas zajmowane były na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnyych.Celem nowelizacji przepisów wskazanej ustawy było,co wynika z usasadnienia sejmowego projektu - " umożliwienie stosowania preferencji stawki podatku od nieruchomości od budynków przeznaczonych do świadczenia usług zdrowotnych zgodnie z intencją ustawodawcy ". W związku z powyższym dokonuje się zmiany wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości .
Sporządziła: Ludkiewicz E.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/41/2011
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

7 041 11 zal nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/2011
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

7 041 11 zal nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/41/2011
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

7 041 11 zal nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/41/2011
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik4.doc

7 041 11 zal nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/41/2011
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik5.doc

7 041 11 zal nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/41/2011
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik6.doc

7 041 11 zal nr 6

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Sakowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »