reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/22/2011 Rady Miasta Duszniki Zdrój

z dnia 23 marca 2011r.

w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Duszniki-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.6 ust. 2 ustawy z dnia 13września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 236, poz.2008 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

1) za odbiór odpadów komunalnych- 93 zł za m3/ netto,

2) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych- 35 zł za m3/netto,

3) za odbiór odpadów objętych selektywną zbiórką odpadów tj. makulatura, odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych- 10 % stawki odpadów komunalnych tj. 9,30 zł. za m 3/ netto.

2. Do opłat, o których mowa w ust. 1 zostaje doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. Traci moc uchwała Nr L/260/10 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju


Jan Śmielak


Uzasadnienie

Ostatnia zmiana stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych była wprowadzana Uchwała Rady Miasta Duszniki-Zdrój nr L/260/10 z dnia 23 lutego 2010 roku i obowiązywała od dnia 1 kwietnia 2010 roku. Na wzrost stawek opłat mają wpływ czynniki: a) wzrost o 17 % stawki odbioru odpadów komunalnych na wysypisku Polcarbon w Ścinawce Dolnej tj. z kwoty 145, 00 za tonę do 170,00 za tonę. b) wzrost pozostałych kosztów jak paliwo, oleje, materiały, inne wg wskaźnika inflacji/ lub cen już znanych/. c) zakup 10 szt. pojemników 1100 oraz płynów czyszczących i dezynfekujących. d) ponoszenie nakładów na monitoring wysypiska w Słoszowie /badanie wód i składu masy/ - 6.500,00 zł, oraz bieżące uporządkowanie terenu wokół wysypiska. e) bardzo duża strata na prowadzonej selektywnej zbiórce odpadów /niskie ceny skupu/.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Wybranowski

Adwokat, specjalista z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama