| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/45/11 Rady Miasta Nowogrodziec

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/303/97 Rady Gminy i Miasta w Nowogrodźcu z dnia 21 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h) i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVI/303/97 Rady Gminy i Miasta w Nowogrodźcu z dnia 21 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu wprowadza się następującą zmianę:
1) w miejsce dotychczasowego Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu wprowadza się nowy Statut w brzmieniu nadanym załącznikiem do niniejszej uchwały;
2) uchyla się załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/303/97 Rady Gminy i Miasta w Nowogrodźcu z dnia 21 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, stanowiący Statut Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowogrodziec.
§ 2. Tracą moc:
1) Uchwała nr XXV/232/01 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/303/97 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 21 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu;
2) Uchwała Nr VII/34/11Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/303/97 Rady Gminy i Miasta w Nowogrodźcu z dnia 21 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Wilhelm Tomczuk
Załącznik do Uchwały Nr VIII/45/11
Rady Miasta Nowogrodziec
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

załącznik do uchwały nr VIII 45 11

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »