| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju

z dnia 10 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235- 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) RADA MIEJSKA w POLANICY-ZDROJU uchwala, co nastepuje:

§ 1. W uchwale nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 kwotę "28.968.853 zł" zastępuje się kwotą "28.966.353 zł"

2. W § 2 ust. 1 kwotę "17.337.421 zł" zastępuje się kwotą "17.334.921 zł"

3. W załączniku nr 5 w dziale 700, rozdział 70005, § 4270 kwotę "160.200 zł" zastępuje się kwotą "157.700 zł".

4. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do nieniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urządowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/2011
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan wydatków budżetu na rok 2011 w układzie dział/rozdział

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/23/2011
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Puchniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »