| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/41/11 Rady Miasta Nowogrodziec

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie ustalenia maksymalnych stawek cen na wywóz nieczystości stałych i płynnych, obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec w 2011 r


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się maksymalne stawki cen za wywóz odpadów komunalnych w następującej wysokości:
1) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 1 m3 niesegregowanych odpadów komunalnych - 93,00 zł;
2) odbiór odpadów komunalnych - segregowanych "u źródła" od właścicieli nieruchomości - 1 m3 64,00 zł;
3) wywóz pojazdem specjalistycznym 1 m3 nieczystości płynnych - 21,00 zł.
§ 2. Maksymalne stawki cen ustalone w § 1 uchwały nie dotyczą odpadów nie będących odpadami komunalnymi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.
§ 4. Traci moc uchwała nr LII/375/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek cen na wywóz nieczystości stałych i płynnych, obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec w 2010 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Wilhelm Tomczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »