| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Złotoryja

z dnia 29 kwietnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Złotoryja

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 19 , poz. 115 , Nr 23, poz. 136 i Nr 192 , poz. 1381 , z 2008r. Nr 54 , poz. 326 , Nr 218 , poz. 1391 i Nr 227 , poz. 1505 , z 2009r. Nr 19 , poz. 100 i 101 , Nr 86 , poz. 720 i Nr 168 , poz. 1323 , z 2010r. Nr 106 , poz. 675 , Nr 152 , poz. 1018 i Nr 225 , poz. 1466 oraz z 2011r. Nr 5 , poz. 13) Rada Gminy Złotoryja uchwala , co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/147/04 Rady Gminy Złotoryja z dnia 21 maja 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych , których zarządcą jest Wójt Gminy Złotoryja - wprowadza się zmianę w § 2 , który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym , wysokość stawek opłat , za każdy dzień , wynosi:

1/ za zajęcie pobocza - 0,60 zł,

2/ za zajęcie chodnika - 0,80 zł ,

3/ za zajęcie jezdni :

a/ do 20 % szerokości - 1,00 zł ,

b/ powyżej 20 % do 50 % szerokości - 1,50 zł ,

c/ powyżej 50 % szerokości - 2,00 zł ,

4/ za zajęcie innego elementu pasa drogowego - 0,40 zł ."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Pawlus

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »