| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Polanica-Zdrój

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) Rada Miejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Polanica-Zdrój, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Każda osoba znajdująca się na terenie placu zabaw zobowiązana jest stosować się do regulaminu.

§ 3. Regulamin, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenia oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, a także usytuowaniu w formie tablicy informacyjnej przy każdym placu zabaw na terenie miasta Polanica-Zdrój.

§ 4. Tablica Informacyjna powinna zawierać:

1. Regulamin placu zabaw w formie tekstowej i rysunkowej przedstawiający zasady korzystania z obiektu.

1) Nr telefonów podstawowych jednostek w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego:

a) Straż Miejska

b) Pogotowie Ratunkowe

c) Policja

d) Straż Pożarna

e) Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica-Zdrój.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Puchniak

Załącznik do Uchwały Nr VIII/35/2011
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Polanica-Zdrój.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »