reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/54/2011 Rady Powiatu w Oławie

z dnia 27 kwietnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oławskiego

Działając na podstawie art.12 pkt 10 a i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Oławie
uchwala, co następuje;

§ 1.

W uchwale Nr XXV/134/2008 Rady Powiatu w Oławie z dnia 8 października 2008 r w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oławskiego, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wysokość raty miesięcznego stypendium jest ustalana przez Zarząd Powiatu w Oławie"

2. w § 5, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wysokość raty miesięcznego stypendium jest ustalana przez Zarząd Powiatu w Oławie"

3. w § 6, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wysokość raty miesięcznego stypendium jest ustalana przez Zarząd Powiatu w Oławie"

4. Po § 6 dodaje się § 6 a, który otrzymuje brzmienie:

"§ 6 a. W sytuacji spełnienia przez ucznia wymogów w więcej niż jednej kategorii Zarząd Powiatu w Oławie może zwiększyć kwotę stypendium do 50 %."

5. § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10 Tytuł "Absolwenta Roku Szkoły Artystycznej" zostanie przyznany:

1) absolwentowi publicznej szkoły artystycznej - plastycznej lub muzycznej z pionem ogólnokształcącym (wzór wniosku - załącznik nr 6), który spełni następujące warunki:

a) jest mieszkańcem powiatu oławskiego;

b) otrzyma co najmniej bardzo dobrą ocenę z pracy dyplomowej (artystycznej);

c) uzyska średnią ocen z przedmiotów artystycznych, minimum 5,0;

d) otrzyma co najmniej dobrą ocenę z zachowania na świadectwie szkoły artystycznej,

e) jest laureatem konkursów w danej dziedzinie artystycznej na poziomie międzynarodowych bądź ogólnopolskich lub zajął I , II, III miejsce w konkursie na szczeblu wojewódzkim

2) uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Powiat Oławski, który jest jednocześnie uczniem szkoły artystycznej - załącznik nr 7, który spełni następujące warunki:

a) jest mieszkańcem powiatu oławskiego;

b) na świadectwie szkoły ponadgimnazjalnej uzyska ze wszystkich przedmiotów średnią co najmniej 4,0;

c) otrzyma co najmniej dobrą ocenę z zachowania na świadectwie szkoły ponadgimnazjalnej;

d) uzyska średnią ocen z przedmiotów artystycznych, minimum 5;

e) jest laureatem konkursów w danej dziedzinie artystycznej na poziomie międzynarodowych bądź ogólnopolskich lub zajął I , II, III miejsce w konkursie na szczeblu wojewódzkim."

6. § 11 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

"2) w przypadku "Absolwenta Roku Szkoły Artystycznej" - zgłoszeń absolwentów publicznych szkół artystycznych do Starostwa Powiatowego w Oławie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 lub załącznik nr 7."

7. Zmienia się załącznik nr 1 , który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

8. Zmienia się załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

9. Zmienia się załącznik nr 3, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

10. Zmienia się załącznik nr 6, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały

11. Dodaje się załącznik nr 7 w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oławie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Oławie


Ewa Szczepanik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/54/2011
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia za bardzo dobre wyniki w nauce

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/54/2011
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Wniosek o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, działalności artystycznej.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/54/2011
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Wniosek o przyznanie stypendium dla finalistów wojewódzkich, regionalnych, ogólnopolskich olimpiad lub konkursów przedmiotowych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/54/2011
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Wniosek o przyznanie nagrody dla "Absolwenta Roku Szkoły Artystycznej"

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/54/2011
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Wniosek o przyznanie nagrody dla "Absolwenta Roku Szkoły Artystycznej"

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama