| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/29/2011 Rady Powiatu Legnickiego

z dnia 17 marca 2011r.

w sprawie warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w rodzinie zastępczej

Na podstawie art.79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Legnickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Całkowitemu zwolnieniu z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej podlegają rodzice, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 180% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek, o których mowa w art.7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej.

2. Niezależnie od zwolnienia określonego w ust.1 zwalnia się całkowicie z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej,gdy w rodzinie osoby zobowiązanej do wnoszenia opłat występuje, co najmniej jedna z okoliczności:

1)orzeczona jest całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,

2)ponoszona jest już odpłatność za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym,

§ 2. 1. Zwalnia się częściowo z opłat rodziców, których dochód na osobę w rodzinie przekracza 180% kryterium dochodowego ustalonego na podstawie art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art.7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej.

2. Ustalając częściowe zwolnienie z opłat należy stosować następujące kryteria dochodowe:

L.p.

Wysokość kryterium dochodowegoustalonego na podstawie art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość częściowego zwolnienia z opłat

1.

powyżej 180% do 200%

95%

2.

powyżej 200% do 300%

90%

3.

powyżej 300% do 400%

75%

4.

powyżej 400% do 500%

60%

5.

powyżej 500% do 600%

50%

6.

powyżej 600% do 700%

40%

7.

powyżej 700% do 800%

20%

8.

powyżej 800%

10%

§ 3. Zwolnienie z opłat następuje na wniosek lub z urzędu.

§ 4. Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej winna być wnoszona do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w formie wpłaty na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy wskazane w decyzji lub w formie wpłaty gotówkowej w kasie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Legnicy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/97/2004 z dnia 30 września 2004 r. Rady Powiatu Legnickiego w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców dzieci z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych..

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Legnickiego

Stanisława Pakos

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »