| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia 15 kwietnia 2011r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczej i zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego zostaje zniesiona szczególna forma ochrony przyrody w stosunku do obiektu - alei pomnikowej 6 szt. głogów jednoszyjkowych, zlokalizowanej przy ul. Kwiatowej w Świdnicy, wymienionej (l.p. 71-72, 74-77) w załączniku nr 1 do uchwały nr XVI/152/95 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 lipca 1995 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świdnicy


Joanna Gadzińska


Uzasadnienie

do uchwały nr VII/56/11

RadyMiejskiej wŚwidnicy

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

Zniesienie formy ochrony przyrody w stosunku do alei pomnikowej 6 szt. głogów jednoszyjkowych, posadowionych przy ul. Kwiatowej w Świdnicy, uznanych za pomniki przyrody uchwałą nr XVI/152/95 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 lipca 1995 r., stało się koniecznością ze względu na utratę wartości przyrodniczych oraz wystąpienie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia.

Powyższe fakty potwierdza sporządzona w 2010 roku, na zlecenie Referatu Ochrony Środowiska opinia dendrologiczna sporządzona przez rzeczoznawcę SITO-NOT w specjalności ochrona środowiska.

W przedmiotowej opinii rzeczoznawca stwierdził m.in., że stan biologicznej żywotności wszystkich głogów jest w zasadzie krytyczny i należy je w całości usunąć.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »