| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII.31.2011 Rady Miasta Wojcieszów

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/16/11 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta Wojcieszów za odbieranie odpadów komunalnych

w sprawie zmiany uchwały Nr V/16/11 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta Wojcieszów za odbieranie odpadów komunalnych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późn.zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/16/11 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta Wojcieszów za odbieranie odpadów komunalnych wprowadza się następującą zmianę: § 1 otrzymuje brzmienie " Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Wojcieszów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w wysokościach: 1) 88,00 zł./m3 plus VAT - dla osób które segregują odpady; b) 108,00 zł/m3 plus VAT dla osób, które nie segregują odpadów"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojcieszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Uzasadnienie

Zmiana uchwały Nr V/16/11 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta Wojcieszów za obieranie odpadów komunalnych dotyczy tylko § 1. Zgodnie z art.6 ust.2 i ust.4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy określa w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych a tym samym określając powyższe stawki, stosuje niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Sama uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat kierowana jest nie tyle do mieszkańców, ile do podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Mocą tej uchwały zostają bowiem określone maksymalne stawki, jakie podmiot ten będzie mógł pobierać za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Natomiast to, jaka de facto będzie pobierana opłata za ww. usługi, zostanie określone w umowie, jaką przedsiąbiorca zawrze z właścicelem nieruchomości. Skoro na terenie gminy obowiązuje selektywna zbióka odpadów komunalnych, Rada Gminy zobowiązana jest do zróżnicowania określanych przez siebie maksymalnych stawek opłat właśnie ze względu na selektywną zbiórką tych odpadów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »