| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/105/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Przedszkolu Miejskim w Żarowie oraz za pobyt dziecka w grupie żłobkowej funkcjonującej przy Przedszkolu Miejskim w Żarowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku "o samorządzie gminnym" (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 14 ust. 5 i 67a ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. "o systemie oświaty" (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/105/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Przedszkolu Miejskim w Żarowie oraz za pobyt dziecka w grupie żłobkowej funkcjonującej przy Przedszkolu Miejskim w Żarowie wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule i treści uchwały zmienia się zapis "Przedszkole Miejskie" na zapis "Bajkowe Przedszkole",

2) uchyla się § 1 ust. 3 uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Uzasadnienie

W związku z przyjęciem Uchwały Nr LVI/265/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu w Żarowie, ul. Władysława Łokietka 14, powszechnie stosowaną nazwą niniejszego przedszkola jest "Bajkowe Przedszkole".

Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2752 z pózn zm.) do ustalania za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych i innych publicznych formach wychowania przedszkolnego odpowiednio stosuje się art. 67a w/w ustawy. Przepis ten stanowi z kolei, że warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym (ust. 3). Oznacza to, że opłaty za posiłki serwowane w gminnych przedszkolach ustala dyrektor placówki, współdziałając z burmistrzem. Zgodnie z art. 5c pkt 3 ustawy o systemie oświaty to organ wykonawczy gminy wykonuje bowiem zadania i kompetencje organu prowadzącego przedszkole. Kompetencja ta została wprowadzona ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2010 r. Nr 148, poz. 991).

W związku z powyższym, koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Pudlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »