| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 kwietnia 2011r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia w Kątach Wrocławskich strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 1,2,3,4 i 7 oraz art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz.U z 2007r., Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326 , Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 86, poz. 720 i Nr 168 poz. 1323, z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 Nr 5 poz. 13/ Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/197/04 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia w Kątach Wrocławskich strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania / Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2004r. Nr 90, poz. 1647 i Nr 243, poz. 3812/ wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania w obrębie ulic: Rynek, Świdnicka, Władysława Sikorskiego, Leopolda Okulickiego, Norberta Barlickiego na terenie miasta Kąty Wrocławskie".

b) w ust. 4 pkt a, b i c otrzymują brzmienie:

" a/ 1,50 zł za pierwszą, czwartą i następne rozpoczęte godziny parkowania;

" b/ 1,50 zł za drugą rozpoczętą godzinę parkowania;

" c/ 1,50 zł za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania"

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

" 5. Opłata abonamentowa wynosi:

a/ za 1 miesiąc 225 zł - za zastrzeżone stanowisko postojowe /koperta/

b/ za 1 tydzień 75 zł - za pozostałe stanowiska postojowe"

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Za nieuiszczenie opłaty, o ktorej mowa w § 1 użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości 50 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Zofia Kozińska


Uzasadnienie

Do Uchwały Nr. . . . . . Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia . . . . . . . o zmianie w sprawie ustalenia w Kątach Wrocławskich strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. Stawki obowiązują od 2004 r., wprowadzono zmiany do uchwały w celu uaktualnienia opłat na parkingach w Kątach Wrocławskich.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »