| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Jerzmanowa

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/84/2007 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200,poz.1682 z późn.zm.) art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136,poz.969 z późn.zm.) art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121,poz.844 z późn.zm.) oraz art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 17,poz.95) Rada Gminy Jerzmanowa u c h w a l a , co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/84/2007 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego,rolnego i od nieruchomości w drodze inkasa,wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Wynagrodzenie inkasentów za pobór jednej raty podatku składa się z:

1) wynagrodzenia stałego:

a) w wysokości 1000,00 zł dla inkasentów w obwodzie podatkowym Jerzmanowa i Jaczów;

b) w wysokości 500,00 zł dla inkasentów w pozostałych obwodach podatkowych;

c) wynagrodzenia prowizyjnego w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty podatku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego,z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady


Tomasz Pawłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »