| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Sulików

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 ze zmianami), art. 6 lit. b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarządza się pobór na obszarze Gminy Sulików w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

2) podatku rolnego od osób fizycznych,

3) podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2.

Na inkasentów podatków wymienionych w § 1 wyznacza się sołtysów Gminy Sulików:

1) na obszarze sołectwa Bierna - Genowefa Wilczak - Raczak,

2) na obszarze sołectwa Mała Wieś Dolna - Adam Czesnakowski,

3) na obszarze sołectwa Mała Wieś Górna - Małgorzata Pławiak,

4) na obszarze sołectwa Miedziana - Tadeusz Ostapiuk,

5) na obszarze sołectwa Mikułowa - Anna Marczyk,

6) na obszarze sołectwa Radzimów Dolny - Andrzej Polowy,

7) na obszarze sołectwa Radzimów Górny - Ewa Wrzeszcz,

8) na obszarze sołectwa Skrzydlice - Elżbieta Wadzicka,

9) na obszarze sołectwa Stary Zawidów - Beata Mazur,

10) na obszarze sołectwa Studniska Dolne - Franciszek Fleszar,

11) na obszarze sołectwa Studniska Górne - Marek Biliński,

12) na obszarze sołectwa Sulików - Andrzej Kurek,

13) na obszarze sołectwa Wilka - Zdzisław Zdzitowiecki,

14) na obszarze sołectwa Wilka Bory - Bożena Chorąży - Uczkiewicz,

15) na obszarze sołectwa Wrociszów Dolny - Zbigniew Rostkowski,

16) na obszarze sołectwa Wrociszów Górny - Ewangelis Zaras.

§ 3.

1. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od sumy zainkasowanych i terminowo wpłaconych na rachunek Gminy Sulików podatków.

2. Wynagrodzenie za inkaso wypłacane będzie w terminie do 20 dni od daty rozliczenia raty przez inkasenta.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr VII/50/07 Rady Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Solecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »