| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Sulików

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się wzory formularzy mających zastosowanie w podatku od nieruchomości:

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej zgodnie z załącznikiem DN-1 do niniejszej uchwały.

2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych zgodnie z załącznikiem IN-1 do niniejszej uchwały.

3. Dane o nieruchomościach zgodnie z załącznikiem ZN-1/A do niniejszej uchwały.

4. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem ZN-1/B do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wzory formularzy mających zastosowanie w podatku rolnym:

1. Deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi w tym spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej zgodnie z załącznikiem DR-1 do niniejszej uchwały.

2. Informacja w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych zgodnie z załącznikiem IR-1 do niniejszej uchwały.

3. Dane o nieruchomościach rolnych zgodnie z załącznikiem ZR-1/A do niniejszej uchwały.

4. Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym zgodnie z załącznikiem ZR-1/B do niniejszej uchwały.

§ 3.

Określa się wzory formularzy mających zastosowanie w podatku leśnym:

1. Deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej zgodnie z załącznikiem DL-1 do niniejszej uchwały.

2. Informacja w sprawie podatku leśnego dla osób fizycznych zgodnie z załącznikiem IL-1 do niniejszej uchwały.

3. Dane o nieruchomościach leśnych zgodnie z załącznikiem ZL-1/A do niniejszej uchwały.

4. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym zgodnie z załącznikiem ZL-1/B do niniejszej uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XXXV/271/09 Rady Gminy Sulików z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Solecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/51/11
Rady Gminy Sulików
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/51/11
Rady Gminy Sulików
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/51/11
Rady Gminy Sulików
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

ZN-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/51/11
Rady Gminy Sulików
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

ZN-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/51/11
Rady Gminy Sulików
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/51/11
Rady Gminy Sulików
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/51/11
Rady Gminy Sulików
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

ZR-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/51/11
Rady Gminy Sulików
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

ZR-1/B DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/51/11
Rady Gminy Sulików
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VII/51/11
Rady Gminy Sulików
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VII/51/11
Rady Gminy Sulików
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

ZL-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VII/51/11
Rady Gminy Sulików
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

ZL-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »