| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/58/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy

z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Głuszyca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zmian.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej:

1) na cele określone w art. 40 ust. 2 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zmian.) za czasowe zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego:

a) w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym

- 8,0 zł

b) w pasie drogowym w obszarze zabudowanym

- 9,0 zł

c) na obiekcie mostowym

- 10,0 zł

d) za zajęcie do 20% szerokości jezdni

- 9,0 zł

e) za zajęcie powyżej 20% szerokości jezdni

- 10,0 zł

f) za zajęcie pobocza

- 8,0 zł

2) na cele określone w art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zmian.) za czasowe zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego:

a) w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym

- 8,0 zł

b) w pasie drogowym w obszarze zabudowanym

- 9,0 zł

c) na obiekcie mostowym

- 10,0 zł

d) za zajęcie do 20% szerokości jezdni

- 9,0 zł

e) za zajęcie powyżej 20% szerokości jezdni

- 10,0 zł

f) za zajęcie pobocza

- 8,0 zł

3) na cele określone w art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) za czasowe zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego:

a) w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym

- 8,0 zł

b) w pasie drogowym w obszarze zabudowanym

- 9,0 zł

c) na obiekcie mostowym

- 10,0 zł

d) za zajęcie do 20% szerokości jezdni

- 9,0 zł

e) za zajęcie powyżej 20% szerokości jezdni

- 10,0 zł

f) za zajęcie pobocza

- 8,0 zł

4) w przypadku zbiegu stawek z różnych tytułów stosuje się stawkę największą.

§ 2. Stawki opłat, o których mowa w § 1 uchwały nalicza się za każdy dzień zajęcia pasa drogowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Głuszycy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/121/2004 rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego.

§ 5. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Pieroń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »