| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/76/11 Rady Miejskiej w Lubinie

z dnia 24 maja 2011r.

w sprawie nazw ulic na terenie miasta Lubina

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. zmienić uchwałę Nr XLV/174/09 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie nazw ulic na terenie miasta Lubina, w sposób następujący:

1. w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:"Drodze wewnętrznej położonej w obrębie 2 miasta Lubina, oznaczonej numerami geodezyjnymi 243/35, 156/2, 157/1 (część działki) i 156/1 (część działki), nadaje się nazwę ulicy Władysława Komara."

2. w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:"Drodze wewnętrznej położonej w obrębie 2 miasta Lubina, oznaczonej numerami geodezyjnymi 242/3, 243/36, 244/7, 165/4, 158/2, 397/1, 159/2, 160/2, 161/2, 162/8, 163/8, 232/6, 233/1 (część działki), 234/1, 166/1, 235 (część działki), 396, 142/2 i 143/1, nadaje się nazwę ulicy Tadeusza Ślusarskiego."

§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny określający przebieg ulic opisanych w §1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Górzyński


Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lubini

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »