| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/92/11 Rady Gminy Polkowice

z dnia 10 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Polkowice

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Polkowice.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 118, poz. 989, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 197, poz. 1309, z 2011 r. Nr 5, poz. 13) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W przewozach osób na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Polkowice stosuje się następujące ceny biletów jednorazowego przejazdu:

1) cena biletu normalnego 2,00 zł;

2) cena biletu ulgowego 1,50 zł;

3) cena biletu ulgowego 1,00 zł;

4) cena biletu ulgowego 0,50 zł.

2. Do korzystania z ulgowych biletów jednorazowych w cenie 1,50 zł uprawnieni są:

1) studenci szkół wyższych do 26 roku życia, posiadający ważne legitymacje studenckie;

2) opiekunowie towarzyszący dzieciom z klas "zero" do III włącznie, w godzinach od 700 do 1600 .

3. Do korzystania z ulgowych biletów jednorazowych w cenie 1,00 zł uprawnieni są emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub lekkim, całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy (dawna II i III grupa inwalidzka) do ukończenia 70 roku życia - na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność wraz z dokumentem tożsamości.

4. Do korzystania z ulgowych biletów jednorazowych w cenie 0,50 zł uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych po godzinie 1600 oraz w dni wolne od nauki szkolnej - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

5. Za przewóz bagażu ręcznego i zwierząt na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Polkowice cena biletu jednorazowego wynosi 2,00 zł.

6. Nie podlegają opłacie za przewóz:

1) małe zwierzęta trzymane na kolanach lub rękach;

2) wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepełnosprawna;

3) wózki dziecięce, z których korzystają dzieci.

7. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów są uprawnieni na wszystkich liniach:

1) osoby, które ukończyły 70 lat życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek oraz tożsamość osób;

2) dzieci w wieku do 6 lat włącznie;

3) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w godzinach od 700 do 1600 - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;

4) osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) - na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność wraz z dokumentem tożsamości;

5) opiekun osoby, o której mowa w pkt 4 - na podstawie wskazania przez tę osobę;

6) umundurowani funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej;

7) honorowi dawcy krwi, zamieszkali w gminie Polkowice, którzy oddali honorowo ponad 20 litrów krwi (kobiety) i ponad 25 litrów (mężczyźni) - na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Oddziały Terenowe Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, okazywanego wraz z dokumentem tożsamości;

8) Honorowi Obywatele Gminy Polkowice - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

9) Zasłużeni dla Gminy Polkowice - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

§ 2. 1. Bilet uprawnia do jednorazowego przejazdu na danej trasie.

2. Bilet ulgowy bez dokumentu uprawniającego do ulgi, bilet poprawiany, zniszczony lub uszkodzony jest biletem nieważnym.

3. Bilet nabyty u kierowcy nie podlega kasowaniu.

§ 3. Ustala się, że co roku w dniu 22 września z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu wszyscy mieszkańcy gminy Polkowice są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Polkowicach.

§ 4. Uprawnienie do przejazdów ulgowych oraz bezpłatnych nie stanowi podstawy do ulgowego lub bezpłatnego przewozu zwierząt lub bagażu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/303/09 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Polkowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady


Mariola Kośmider

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »