| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 336/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2010 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2010 rok, dla których Gmina Wałbrzych jest organem założycielskim

Na podstawie art. 61 ust. 2 i art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2010 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2010 rok, dla których Gmina Wałbrzych jest organem założycielskim.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Prezydent Miasta Wałbrzycha Piotr Kruczkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2010 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2010 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2010 ROK

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2010 ROK

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik5.pdf

WYKONANIE ZA 2010 ROK WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik6.pdf

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ ICH ZAKRES DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2010 ROK

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik7.pdf

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2010 ROK

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik8.pdf

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik9.pdf

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE POSIADAŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH W ROKU 2010 ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2010 ROK

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik10.pdf

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAś NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2010 ROK

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik11.pdf

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2010 ROK

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik12.pdf

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2010 ROK

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik13.pdf

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZA 2010 ROK

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik14.pdf

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2010 ROK

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik15.pdf

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZA 2010 ROK

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik16.pdf

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2010 ROK

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik17.pdf

DANE OGÓLNE

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik18.pdf

DOCHODY

Załącznik Nr 19 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik19.pdf

WYDATKI

Załącznik Nr 20 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik20.pdf

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 21 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik21.pdf

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 22 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik22.pdf

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Załącznik Nr 23 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik23.pdf

PODSUMOWANIE

Załącznik Nr 24 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik24.pdf

SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONYWANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH GMINA JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM

Załącznik Nr 25 do Zarządzenia Nr 336/11
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik25.pdf

SPIS TREŚCI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Romuald Pilitowski

Prezes Zarządu Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »