| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Głogów

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przedmoście

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) RADA GMINY GŁOGÓW u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę drodze o numerach ewidencyjnych 529/1 i 35/3 w miejscowości Przedmoście, stanowiącej własność Gminy Głogów:

- • ulica Spacerowa

§ 2. Przebieg nazwanej ulicy określa szkic, stanowiący załącznik do tej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Grzegorek


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy "podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zmianami), a także wznoszenia pomników" Nadanie nazwy ulicy Spacerowej w miejscowości Przedmoście, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 529/1 i 35/3 położonych w obrębie wsi Przedmoście, następuje z urzędu. Nazwa ulicy została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Sołecką wsi Przedmoście. Skutki finansowe tej uchwały wiązać się będą z kosztami usytuowania tablicy z nazwą ulicy.

Załącznik do Uchwały Nr VI/39/2011
Rady Gminy Głogów
z dnia 31 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

zał.graficzny - Przedmoście, ul. Spacerowa

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »