| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/59/11 Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Radków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z at. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Rada Miejska w Radkowie uchwala:

§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Radków, którego wzór stanowi załacznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustanawia się flagę Gminy Radków, której wzór stanowi załacznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustanawia się flagę stolikową Gminy Radków, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustanawia się banner Gminy Radków, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustanawia się pieczęć Gminy Radków, której wzór stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Symbole, o których mowa w § 1, są zewnętrznymi znakami rozpoznawczymi Gminy Radków.

2. Otaczanie symboli, o których mowa w ust. 1, czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem członków lokalnej wspólnoty samorządowej oraz organów, instytucji i organizacji, które tych symboli używają.

§ 3. 1. Herbu Gminy Radków używają organy Gminy oraz gminne jednostki organizacyjne.

2. Herb Gminy umieszcza się w szczególności:

1) na budynkach i ich wnętrzach stanowiących siedzibę organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych

2) na tablicach informacyjnych, tablicach służących do oznakowania terenu Gminy oraz na witaczach

3) na stronie internetowej Gminy i jej jednostek organizacyjnych, w urzędowych publikatorach i innych wydawnictwach Gminy Radków

4) na papierze urzędowym, dyplomach, upominkach i innych przedmiotach promujących Gminę Radków.

§ 4. 1. Flagę Gminy, banner Gminy podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedzibę organów Gminy lub miejce obrad organów gminy oraz na budynkach lub przed budynkami gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Flagę Gminy, banner Gminy wywiesza się w czasie świąt państwowych, urczystości gminnych oraz oficjalnych wizyt w miejscach publicznych wskazanych przez burmistrza.

3. Flagę stolikową umieszcza się na stole prezydialnym w szczególności w trakcie organizowanych przez Gminę konferencji, spotkań oraz podpisywania umów i porozumień.

4. W dni żałoby na fladze Gminy i bannerze Gminy umieszcza się czarną wstęgę.

§ 5. Pieczęć Gminy używana jest do sygnowania dokumentów o charakterze uroczystym.

§ 6. 1. Symboli Gminy mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do celów komercyjnych.

2. Zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie symboli Gminy w celach komercyjnych przez podmioty, o których mowa w ust. 1, udziela Burmistrz na zasadach i warunkach określonych w umowie.

3. Burmistrz może zakazać używania symboli Gminy jeżeli podmiot używający nie uzyskał zgody lub może cofnąć wydaną zgodę jeżeli podmiot wykorzystuje symbole w sposób nie zapewniający im należytej czci i szacunku albo godzący w powagę i prestiż gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radkowie

Bogumił Kuczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »