| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy w Kunicach

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Na podstawie art.9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr180,poz.1493,z 2009r. Nr 206, poz.1589,z 2010r.Nr 28, poz.146, nr 125, poz.842) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wójt Gminy Kunice występuje do podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie o wskazanie kandydatów na członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwanego dalej zespołem.

2. Członków zespołu powołuje i odwołuje zarządzeniem Wójt Gminy Kunice.

§ 2. Zespół wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza zespołu.

§ 3. Pracami zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

§ 4. Ustalenia zespołu zapadają większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego zespołu. W razie równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego.

§ 5. Ze spotkań zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zespołu.

§ 6. Odwołanie członka zespołu następuje w wyniku:

1) na wniosek przewodniczącego zespołu

2) na wniosek członka

3) na wniosek podmiotu, który członka wskazał

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kunice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Kunicach


Jolanta Szymonik-Urbańska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »