| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/24/2011 Rady Gminy Lubań

z dnia 12 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubań

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/test jednolity Dz. U. z 2001 roku 142, poz. 1591 ze zmianami/w związku z art.14 ust. 5 i art.5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 ze zmianami/ Rada Gminy Lubań uchwala co następuje:

§ 1.

Usług i świadczone przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubań w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół /Dz. U. Nr 51 , poz. 458 z poz. zm./ są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2.

1. Odpłatność rodziców, opiekunów prawnych obejmuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne dla dzieci przebywających w oddziale przedszkolnym ponad podstawę programową.

2. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym ,poza podstawę programową w wysokości 1,20 za godzinę

3. Ustala się opłatę za wyżywienie dziecka w oddziale przedszkolnym w wysokości:

a) śniadanie - 2,00 zł

b) drugie śniadanie - 1,50 zł

c) obiad - 4,50 zł

Szczegółowe zasady pobierania opłat określone zostaną w umowie cywilno-prawnej zawartej między Dyrektorem oddziału przedszkolnego a rodzicami/opiekunami prawnymi/.

§ 3.

Opłata, o której mowa w §1 ust 2,w przypadku uczęszczania do oddziału przedszkolnego rodzeństwa ,ulega obniżeniu o 25% za drugie i 40% za każde następne dziecko.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XVI/166/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubań.


§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubań


Kazimierz Cwynar

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kajetan Kubicz

Adwokat i Senior Associate Kancelarii LTCA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »