| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy Lubań

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami), art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) - Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się pobór w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

2. Inkaso, o którym mowa w ust. 1 dotyczy podatków należnych od osób fizycznych.

§ 2.

Postanawia się, że funkcje inkasenta dla określonych sołectw pełnić będą:

1) Józef Maciejko sołectwo Radostów Górny,

2) Bernard Smusz sołectwo Radostów Dolny i Średni,

3) Czesław Dobrowolski sołectwo Radogoszcz,

4) Grzegorz Podolski sołectwo Pisarzowice,

5) Grażyna Bieluń sołectwo Nawojów Łużycki,

6) Aniela Krasnopera sołectwo Mściszów,

7) Małgorzata Jańczak sołectwo Kościelniki Dolne,

8) Krzysztof Dubieniecki sołectwo Kościelnik,

9) Maria Socha sołectwo Jałowiec,

10) Teresa Trefler sołectwo Henryków,

11) Tomasz Benedyk sołectwo Nawojów Śląski,

12) Alicja Skrzypek sołectwo Uniegoszcz.

§ 3.

Ustala się wynagrodzenie kwartalne za inkaso podatków wymienionych w § 1, płatne do 14 dni po rozliczeniu raty składające się z:

- opłaty stałej , wynoszącej 300,00 zł,

- prowizji wynoszącej 6 % od pobranych i wpłaconych na rachunek Gminy Lubań kwot podatków

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr VI/21/2011 Rady Gminy Lubań z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubań


Kazimierz Cwynar

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »