| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/40/11 Rady Gminy Przeworno

z dnia 28 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przeworno

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) )) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.2) )) Rada Gminy Przeworno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Przeworno Nr XLV/276/10 z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przeworno w § 1 w ust.1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6) niskich dochodach - to udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu trzech kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, bądź dochód wykazany przez ubiegającego się we wniosku o przydział lokalu mieszkalnego, przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o przydział, który nie przekracza:

a) 200% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych;

b) 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych;"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Przeworno zmieniajacej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przeworno

Uchwała niniejsza zmienia zapis dotychczas obowiązującej uchwały Rady Gminy Przeworno Nr XLV/276/10 z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przeworno w zakresie kryterium dochodowego przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do ubiegania się o przydział lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przeworno. Zmiany proponuje się w celu poszerzenia kręgu osób mogących ubiegać się o lokal.

1) Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002r., Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002r., Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002r., Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002r., Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004r., Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2002r., Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006r., Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2005r., Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r., Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r., Nr 48, poz. 327, Dz. U. z 2007r., Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007r., Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r., Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r., Nr 28, poz. 142, Dz. U. z 2010r., Nr 28,.146, Dz. U. z 2010r., Nr 106, poz. 675;

2) Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266, Dz. U. z 2004r., Nr 281, poz. 2783, Dz. U. z 2004r., Nr 281, poz. 2786, Dz. U. z 2006r., Nr 86, poz. 602, Dz. U. z 2006r., Nr 94, poz. 657, Dz. U. z 2006r., Nr 167, poz. 1193, Dz. U. z 2006r., Nr 86, poz. 602, Dz. U. z 2006r., Nr 249, poz. 1833, Dz. U. z 2007r., Nr 128, poz. 902, Dz. U. z 2007r., Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2010r. Nr 3, poz. 13.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »