reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim

z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Stronie Śląskie"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 87 ust.3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 z 2003 poz. 1568 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Stronie Śląskie", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady


Ryszard Suliński


Uzasadnienie

Gmina zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) w zakresie zadań własnych realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust 1 pkt. 9). Obowiązek sporządzania Gminnego Programu opieki nad zabytkami nakłada na gminę art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz 1568 z późn., zm.). Art. 87 ust 1 stanowi, iż "Zarząd województwa, powiatu lub burmistrz (wójt, prezydent) sporządza na okres 4 lat odpowiedni wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami". Zgodnie z zapisami art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami program ten ma na celu w szczególności: 1. Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. 2. Uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej. 3. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. 4. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 5. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami. 6. Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe zawiązane z wykorzystaniem tych zabytków. 7. Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. Program Opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Stronie Śląskie przyjmuje się uchwałą Rady Miejskiej, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Pozytywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydana została dnia 14.02.2011 r. Program zostanie ogłoszony w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Z realizacji Programu Burmistrz sporządza co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia Radzie Miejskiej (na mocy art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Załącznik do Uchwały Nr IX/62/11
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia 27 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Program opieki nad zabytkami Gmina Stronie Śląskie

Przewodniczący Rady


Ryszard Suliński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama