| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Sulików

z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami), Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie:

a) odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w granicach gminy Sulików w wysokości - 70,00 zł netto/m3,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości w granicach gminy Sulików w wysokości - 31,06 zł netto/m3.

§ 2.

Ustala się preferencyjne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi określone w § 1 lit. a w maksymalnej wysokości 66 zł netto/m3, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3.

Do cen podanych w § 1, § 2 zostaje doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami)

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XIII/95/07 z dnia Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Solecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »