reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy Malczyce

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie określenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Malczyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1008 z późn. zmianami) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Środzie Śląskiej oraz po zasięgnięciu opinii Stowarzyszenia Help Animals

Rada Gminy Malczyce uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje zasady wyłapywania zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały zwanych dalej w uchwale "zwierzętami bezdomnymi".

§ 2. 1. Wyłapywanie, przewiezienie i umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku będzie realizowane przez wyspecjalizowanego przedsiębiorcę spełniającego wymogi ustawy o ochronie zwierząt, z którym Wójt Gminy Malczyce zawrze stosowną umowę.

2. W przypadku zwierząt gospodarskich dopuszcza się czasowe przekazanie tego typu zwierząt bezdomnych, gospodarstwu posiadającemu odpowiednie warunki do ich przetrzymywania , do czasu ustalenia dalszego postępowania z tymi zwierzętami. Decyzję o przekazaniu właściwemu gospodarstwu podejmować będzie Wójt Gminy Malczyce lub upoważniony pracownik Urzędu Gminy Malczyce.

§ 3. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych odbywać się będzie w dwóch formach:

- stałej,

- okresowej,

§ 4. Bezdomne zwierzęta po wyłapywaniu zostaną niezwłocznie przewiezione do miejsca czasowego przetrzymania lub do schroniska określonego w umowie z przedsiębiorcą wyłapującym zwierzęta.

§ 5. 1. Przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych używane będą urządzenia i środki, które nie będą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. Do wyłapywania zwierząt bezdomnych używane będą następujące środki techniczne: klatki zapadkowe, pętla na duże i małe zwierzęta, siatki do odławiania i chwytaki, broń palna w celu uśpienia.

2. Przy wyłapywaniu i sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami zapewniona będzie pomoc lekarsko-weterynaryjna.

3. Środki transportowe do przewozu zwierząt bezdomnych muszą spełniać warunki o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt.

4. Podmiot zajmujący się wyłapywaniem zwierząt powinien posiadać zgodę właściwego powiatowego lekarza weterynarii na używanie pojazdów do transportu zwierząt.

5. Schronisko dla bezdomnych zwierząt powinno posiadać stosowną zgodę wydaną przez właściwy organ weterynaryjny potwierdzającą spełnienie warunków weterynaryjnych do przetrzymywania zwierząt.

§ 6. Wyłapane zwierzęta będą w schronisku przebywać przez okres 14 dniowy w celu kontroli weterynaryjnej, a następnie przechodzą na własność schroniska. Schronisko zapewnia opiekę nad zwierzętami do czasu przekazania do adopcji.

§ 7. Urzędowi Gminy Malczyce przysługuje prawo żądania od schroniska, do którego kierowane są bezdomne zwierzęta, informacji o postępowaniu z wyłapanymi zwierzętami oraz dokumentów potwierdzających właściwe prowadzenie schroniska.

§ 8. Koszty związane z wyłapywaniem i utrzymywaniem zwierzęcia w przypadku, gdy ustalono właściciela ponosić będzie właściciel zwierzęcia.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce.

§ 10. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Malczyce.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce


Mariola Kądziela

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama