| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/107/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 22 lipca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/346/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 października 2009 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010r. Nr 157, poz1241, Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675, z 2011, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,zmiany Dz. U. z 2005r, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz.1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, z 2006r. Nr 249, poz. 2104, Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532, z 2007r. Nr 227, poz. 1658, Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1292, z 2008r, Nr 180, poz. 1280, Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 z 2009r. Nr 145, poz. 917, Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 145, poz. 917 z 2010 r. Nr 235, poz. 1618, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, z 2011r. Nr 157, poz. 1241, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz.654. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich wprowadza następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

§ 1. 1. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie obejmujące nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach 8.00 - 13.00, w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach realizowane są bezpłatnie.

2. Świadczenia wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne i obejmują :

- działalność opiekuńczą dostosowaną do wieku, potrzeb oraz możliwości dziecka zapewniającą mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem.

- zajęcia indywidualne i grupowe w tym zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych i środowiskowych imprezach okolicznościowych.

- gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dziecka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Zofia Kozińska


Uzasadnienie

Prokurator Rejonowy w Środzie Śląskiej wnioskiem z dnia 24 czerwca 2011r. skierowanym do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich wystapił o dokonanie zmian w uchwale Nr XXXVII/346/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich, które sprecyzują świadczenia nie mieszczące się w ramach minimum programowego wychowania przedszkolnego określając ich rodzaj i wymiar. Ponadto za błędny uznał zapis z którego wynika, że świadczenia wykraczające poza podstawę programową obejmują także odpłatnosć za wyżywienie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »