| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/58/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

z dnia 3 sierpnia 2011r.

zmieniająca uchwałę nr LI/259/09 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) RADA MIEJSKA GMINY LUBOMIERZ uchwala, co następuje:

§ 1. Po § 2 dodaje się § 2a, który otrzymuje brzmienie: "Dopuszcza się możliwość łączenia części wymiarów godzin - etatów łączonych w sposób odmienny niż określono w § 2. O powyższym decyduje dyrektor szkoły lub placówki po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz


Romuald Achramowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »