reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.X.46. 2011 Rady Miejskiej w Złotoryi

z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłaty za pobyt i opiekę nad dzieckiem w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi w grupach żłobkowych w następujący sposób:

1) za opiekę nad dzieckiem od 1 do 8 godzin dziennie w wysokości 0,1 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za każdą rozpoczętą godzinę.

2) za kolejne rozpoczęte godziny opieki nad dzieckiem poza czasem określonym w § 1 ust. 1 pkt. 1 w wysokości 0,0125 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

2. Miesięczną opłatę wyliczoną zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 zaokrągla się do pełnych złotych zgodnie z zasadami rachunkowości.

3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ( dzienna stawka żywieniowa) w wysokości 6,50 zł za dzień.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/133/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 1999r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama