| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/59/2011 Rady Gminy Lubin

z dnia 18 lipca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy Lubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XXXVIII/464/2002 Rady Gminy Lubin z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy Lubin zmienionej uchwałą Nr X/38/2003 z dnia 12 czerwca 2003r. oraz uchwałą Nr XXV/137/2008r z dnia 06 listopada 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się § 2 pkt 2, który otrzymuje brzmienie: "2. uczeń osiągający średnią ocen w wyniku klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej:

- w gimnazjum średnia ocen minimum 5,1 i ocena ze sprawowania wzorowa lub bardzo dobra,

- w szkole średniej wymagana średnia ocen minimum 4,9 i ocena ze sprawowania wzorowa lub bardzo dobra,

- uczniowie szkół policealnych średnia ocen minimum 4,9".

2. Zmienia się w § 2 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:"3. studenci dziennych szkół wyższych studiów pierwszego i drugiego stopnia:

- wymagana średnia ocen minimum 4,5,

- zaliczenie semestru w obligatoryjnym terminie,

- studenci studiów wieczorowych i zaocznych, którzy nie ukończyli 26 roku życia i pozostają na wyłącznym utrzymaniu rodziców, wymagana średnia ocen minimum 4,5,

- student może ubiegać się o jedno stypendium niezależnie od ilości kierunków na których studiuje".

3. Zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie:

1. Wnioski o przyznanie stypendiów składa się w terminie do 15 kwietnia za I semestr roku szkolnego/akademickiego oraz do 15 listopada za II semestr roku szkolnego/akademickiego.

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia:

- świadectwo, bądź zaświadczenie z wykazem ocen przy kwalifikacji śródrocznej w gimnazjach i szkołach średnich,

- indeks (z wpisem dziekana potwierdzającym zaliczenia semestru), bądź zaświadczenie z Uczelni z wykazem ocen oraz potwierdzeniem zaliczenia semestru,

- dyplomy, bądź inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lubin


Jerzy Szumlański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »