| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/127/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie

z dnia 2 września 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez miasto Szklarska Poręba

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje:

§ 1.

Świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez miasto Szklarska Poręba w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie.

§ 2.

Za świadczenia publicznych przedszkoli, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 ustala się opłatę miesięczną w wysokości "0" zł.

§ 3.

Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych prowadzonych na życzenie i za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) przez inne niż przedszkole podmioty.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XVII/171/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie opłat za niektóre świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez miasto Szklarska Poręba.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie


Zbigniew Kubiela

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »