| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/72/2011 Rady Miasta Oleśnicy

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/132/2008 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Oleśnicę oraz określenia granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/132/2008 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Oleśnicę oraz określenia granic ich obwodów zmienionej Uchwałą nr XXXVII/230/2009 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2009 r. załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 września 2011 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy


Ryszard Zelinka


Uzasadnienie

Na sesji w dniu 31 maja 2011 roku Rada Miasta Oleśnicy podjęła uchwałę nr VIII/62/2011 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Oleśnicy Obr. Rataje wytyczyła nową ulicę i nadała jej nazwę Trzebnicka. Ulica znajduje się po północnej stronie szosy E - 8. Stąd w projekcie uchwały przypisuje się ją do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego zachowując jednocześnie przepisy odnośnie dopuszczalnych odległości zamieszkania dzieci od siedziby szkoły.

Załącznik do Uchwały Nr XI/72/2011
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »