| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 293 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bardzie

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bardzie w okręgu wyborczym Nr 4, w związku z wygaśnięciem mandatu Pani Joanny Marty Wasyluk, radnej z listy Nr 23 KWW DLA BARDA, stwierdzonym uchwałą tej Rady Nr X/69/11 z dnia 22 września 2011 r.

2. W okręgu wyborczym Nr 4 wybiera się 1 radnego.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 18 grudnia 2011r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski


Aleksander Marek Skorupa


Załącznik do Zarządzenia Nr 293
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 30 września 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bardzie

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 19 października 2011 r.

• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym

do 29 października 2011 r.

• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bardzie
• zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

do 31 października 2011 r.

• zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Bardzie

do 3 listopada 2011 r.

• powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu Miejskiej Komisji Wyborczej w Bardzie

do 18 listopada 2011 r.
do godz. 2400

• zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bardzie list kandydatów na radnego

do 25 listopada 2011 r.

• zgłaszanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Bardzie

do 27 listopada 2011 r.

• podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 3 grudnia 2011 r.

• rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Bardzie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 4 grudnia 2011 r.

• sporządzenie w Urzędzie Miasta i Gminy Bardo spisu wyborców
• powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Bardzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Bardzie

do 8 grudnia 2011 r.

• składanie do Burmistrza Miasta i Gminy Bardo wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

16 grudnia 2011 r.
o godz. 2400

• zakończenie kampanii wyborczej

17 grudnia 2011 r.

• przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Bardzie spisu wyborców

18 grudnia 2011 r.
godz. 800 - 2200

• głosowanie

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »