| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 92/VIII/11 Rady Miejskiej Węglińca

z dnia 4 października 2011r.

w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Węgliniec w latach 2011-2016"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 r.Nr 31, poz.266) z pózń zm. Rada Miejska Węglińca uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala się "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Węgliniec w latach 2011-2016", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Załącznik do Uchwały Nr 92/VIII/11
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 4 października 2011 r.
Zalacznik1.rtf

WIELOLETNI PROGRAM

Uzasadnienie

Obowiązek wynikajacy z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego art.21 ust.1 pkt.1. Zakres wieloletniego programu określa art.21 ust.2 w/w ustawy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »