| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XII.59.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi

z dnia 27 października 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/138/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie stawek dziennych, terminów płatności oraz zasad poboru opłaty targowej, wyboru i wynagradzania inkasenta

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, , art.18 ust.1, art.40 ust.2 pkt 4 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala , co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXIV/138/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie stawek dziennych, terminów płatności oraz zasad poboru opłaty targowej , wyboru i wynagradzania inkasenta zmienia się zapis § 2, który otrzymuje brzmienie: " Szczegółowe zasady korzystania z Targowiska Miejskiego pod nazwą "Mój Rynek" w Złotoryi określa regulamin targowiska , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały".

§ 2. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Załącznik do Uchwały Nr 0007.XII.59.2011
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Tagowisko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »