| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/43/11 Rady Gminy Wądroże Wielkie

z dnia 26 października 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art.40 ust.8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(Dz. U. z 2007 r. Nr 19,poz.115 ze zm.) Rada Gminy w Wądrożu Wielkim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XXIV/114/08 rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego §3 otrzymuje brzmienie. "§3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt.2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w poprzek drogi 20 zł

2) wzdłuż drogi w jezdni - 20 zł

3) wzdłuż drogi poza jezdnią - 15 zł

4) wzdłuż drogi poza jezdnią, chodnikiem - 15 zł

2. Za umieszczenie w pasie drogowym sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości - 15 zł.

3. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczna stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości - 20 zł

4. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1, 2, 3 obejmują pełny rok kalendarzowy. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na obiekcie inżynierskim."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Jedlecka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marzec Małgorzata

Specjalista ds. HR i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »