| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/XII/98/11 Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 30 września 2011r.

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała Nr V/XXXVIII/212/10 z dnia 09 czerwca 2010r. w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad udzielania, obniżenia i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42 ust. 7 oraz 42a ust. 1 Karty Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200lr. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 42 ust. 7, art. 42a ust.l, i art. 91d pktl ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Gminy Wisznia Mała uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Gminy Wisznia Mała Nr V/XXXVIII/212/10 z dnia 09 czerwca 2010r. zmienioną Uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała Nr V/XXXIX/226/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad udzielania, obniżenia i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42 ust. 7 oraz 42a ust. 1 Karty Nauczyciela wprowadza się następującą zmianę:

1. § 1.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

L.p.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

5.

Kierownik

12

§ 2.

Uchwała ma zastosowanie od dnia 1 września 2011 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Małgorzata Ottenbreit

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kru.pl

Najwyższej jakości usługi rejestracji domen, hosting, certyfikaty SSL oraz bezpieczna poczta korporacyjna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »