| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/XII/98/11 Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 30 września 2011r.

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała Nr V/XXXVIII/212/10 z dnia 09 czerwca 2010r. w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad udzielania, obniżenia i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42 ust. 7 oraz 42a ust. 1 Karty Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200lr. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 42 ust. 7, art. 42a ust.l, i art. 91d pktl ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Gminy Wisznia Mała uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Gminy Wisznia Mała Nr V/XXXVIII/212/10 z dnia 09 czerwca 2010r. zmienioną Uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała Nr V/XXXIX/226/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad udzielania, obniżenia i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42 ust. 7 oraz 42a ust. 1 Karty Nauczyciela wprowadza się następującą zmianę:

1. § 1.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

L.p.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

5.

Kierownik

12

§ 2.

Uchwała ma zastosowanie od dnia 1 września 2011 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Małgorzata Ottenbreit

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »