| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/96/2011 Rady Miasta I Gminy Wiązów

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Wiązów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami)

Rada Miasta i Gminy Wiązów, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1) Miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 m od:

a) szkół i innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych,

b) placówek prowadzących działalność kulturalną,

c) obiektów kultu religijnego,

d) zakładów opieki zdrowotnej,

e) obiektów sportowych

licząc odległość mierzoną najkrótszą drogą dojścia od wejścia do punktu sprzedaży do wejścia do obiektu lub placówki wymienionej w punktach od a) do e).

§ 2. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określone w § 1 nie dotyczą jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/145/93 Rady Miasta i Gminy w Wiązowie z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Wiązów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu i warunków wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady


Ewa Schütterly


Uzasadnienie

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami) rada gminy ustala w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W związku z precyzyjnym określeniem sposobu pomiaru odległości pomiędzy punktem sprzedaży a obiektem zastrzeżonym Rada Miasta i Gminy w Wiązowie musi podjąć nową uchwałę w tej sprawie.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Zalewski

Łukasz Zalewski ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia LL.M. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Indiany w Bloomington w USA. Od 2012 r. jest adwokatem w Nowym Jorku, a od 2017 r. w Polsce (obecnie radcą prawnym). W wyborach samorządowych 2018 r. kandyduje do Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okręgu Mirów - Czyste z list KWW Jana Śpiewaka - Wygra Warszawa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »