| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Jerzmanowa

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/68/2011 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego w Jerzmanowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/68/2011 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego w Jerzmanowej wprowadza się następujące zmiany:

1)W § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4 i 5 o brzmieniu:

"4) zajęcia z języka angielskiego,

5) zajęcia rytmiczno - taneczne"

2)§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Opłata rodziców (opiekunów) za jedną godzinę zajęć:

1) o których mowa w § 2 pkt 1-3 wynosi 0, 158% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów,

2)o których mowa w § 2 pkt 4-5 wynosi 7 zł"

3)§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§4 W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa opłata, o której mowa w § 3 pkt 1 ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde kolejne dziecko"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Pawłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »