| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Jerzmanowa

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/68/2011 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego w Jerzmanowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/68/2011 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego w Jerzmanowej wprowadza się następujące zmiany:

1)W § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4 i 5 o brzmieniu:

"4) zajęcia z języka angielskiego,

5) zajęcia rytmiczno - taneczne"

2)§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Opłata rodziców (opiekunów) za jedną godzinę zajęć:

1) o których mowa w § 2 pkt 1-3 wynosi 0, 158% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów,

2)o których mowa w § 2 pkt 4-5 wynosi 7 zł"

3)§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§4 W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa opłata, o której mowa w § 3 pkt 1 ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde kolejne dziecko"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Pawłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »