| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/83/2011 Rady Gminy Lubin

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Lubin zmienionej uchwałami Nr XXXIII/136/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 30 września 2005 r., Nr XXXVII/161/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 07 marca 2006 r., Nr XV/86/2007 Rady Gminy Lubin z 21 grudnia 2007 r., Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Lubin z dnia 04 marca 2008 r., Nr XXI/113/2008 Rady Gminy Lubin z dnia 28 maja 2008 r., Nr XXXV/181/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 29 maja 2009 r., Nr XLIV/226/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 21 stycznia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 40 otrzymuje brzmienie: "§ 40. Przebieg sesji może być nagrywany. Nagranie przechowuje się do przyjęcia protokołu jak w § 43 ust. 4".

2) § 46 otrzymuje brzmienie: "§ 46. Rada powołuje następujące stałe komisje - w składzie od trzech do pięciu radnych: 1) Rewizyjną, 2) Budżetu i Finansów, 3) Statutową, 4) Oświaty i Kultury, 5) Zdrowia i Sportu, 6) Rolną i Ochrony Środowiska, 7) Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Szumlański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »