| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/81/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmian.), art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmian.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zmian.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DPR-1), stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IPR-1), stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DPL-1), stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IPL-1), stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DPN-1), stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały.

2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IPN-1), stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 4. Traci moc:

- uchwała Nr LIX/394/10 Rady Miejskiej w Kudowy-Zdroju z dnia 27 października 2010 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz

- uchwała Nr IV/13/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 października 2010 roku Nr LIX/394/10 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Łucja Rachuba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik1.docx

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik2.docx

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik3.docx

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik4.docx

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik5.docx

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik6.docx

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »