| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 83/11 Rady Gminy Zgorzelec

z dnia 24 października 2011r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z siedzibą w Radomierzycach

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) i art.8 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz.U. Nr 85, poz.539 z póżn. zm.) oraz § 7 Uchwały Nr 265/06 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 5 września.2006r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu ( D.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 201, poz. 2979 z 26 września 2006r. z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z siedziba w Radomierzycach, nadanym uchwałą Nr 265/06 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 05 września 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu wprowadza się zmiany:

1. w § 4 ust. 2) dodaje się punkt 2e) o brzmieniu: "prowadzenie Łagowskiego Ośrodka Sportu "ŁOŚ""

2. w § 6 dodaje się: - ust.5 o brzmieniu " działalności gospodarczej"

3. dodaje się § 6a o brzmieniu:

" 1. GOK może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.

2. Środki pieniężne wypracowane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej GOK.

3. Działalność gospodarcza nie może kolidować z realizacją zadań statutowych."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec


Janina Słabicka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Zuzmak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »