| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2/2011 Prezydenta Miasta Lubina; Starosty Lubińskiego

z dnia 1 września 2011r.

do Porozumienia Nr 1/2011 zawartego w dniu 30 marca 2011 r. pomiędzy Powiatem Lubińskim a Gminą Miejską Lubin, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 110, poz. 1784

zawarty pomiędzy: Powiatem Lubińskim, w imieniu którego działają: 1. Tadeusz Kielan - Starosta Lubiński 2. Damian Stawikowski - Członek Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Moniki Tomczyk zwanym w dalszej treści aneksu Powiatem

a Gminą Miejską Lubin, w imieniu której działa: 1. Robert Raczyński - Prezydent Lubina przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Lubin- Alicji Michułki zawartej w dalszej treści aneksu Gminą o następującej treści:

§ 1.

W związku z likwidacją szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróstniku oraz Ośrodka Doradztwa Metodycznego Nauczycieli wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie oraz na podstawie uchwał Rady Powiatu w Lubinie:

1. Uchwała Nr XV/115/2011 Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie likwidacji Ośrodka Doradztwa Metodycznego Nauczycieli w Lubinie, zmieniającej Uchwałę Nr XI/94/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 maja 2011 r.

2. Uchwała Nr XV/113/2011 Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie likwidacji Technikum w Chróstniku, zmieniającej Uchwałę Nr XI/93/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 maja 2011 r.

3. Uchwała Nr XV/114/2011 Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chróstniku, zmieniającej Uchwałę Nr XI/92/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 maja 2011 r.

w Porozumieniu z dnia 30 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 Rozdziału 1 Szkoły ponadgimnazjalne dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: "2a. Powiat przekaże nieodpłatnie Gminie mienie ruchome będące na wyposażeniu likwidowanych szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróstniku oraz likwidowanego Ośrodka Doradztwa Metodycznego Nauczycieli wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, ilościowo-wartościowych według stanu na dzień 31 sierpnia 2011 r." "2b. Mienie o którym mowa w art. 2a zostanie przekazane odpowiednio: 1) Zespołowi Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie, 2) Zespołowi Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie celem realizacji zadań oświatowych, w tym zadań wynikających z przyjęcia uczniów likwidowanych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróstniku.

§ 2.

Aneks do Porozumienia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 3.

Aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Starosta Lubiński


Tadeusz Kielan


Skarbnik Powiatu


Monika Tomczyk

z up. Prezydenta MiastaLech Dłubała


Skarbnik Miasta


Alicja Michułka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »