| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/88/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychna rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 610,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.015,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.312,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton:

- o liczbie osi - dwie 1.433,00 zł

- o liczbie osi - trzy 1.671,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej 1.671,00 zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 25 ton:

- o liczbie osi - dwie 1.671,00 zł

- o liczbie osi - trzy 1.911,00 zł

- o licznie osi - cztery lub więcej 1.911,00 zł

c) równej lub wyższej niż 25 ton:

- o liczbie osi - dwie 1.917,00 zł

- o liczbie osi - trzy 1.917,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej 2.149,00 zł

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton:

- o liczbie osi - dwie 1.554,00 zł

- o liczbie osi - trzy 1.792,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej 1.792,00 zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 25 ton:

- o liczbie osi - dwie 1.792,00 zł

- o liczbie osi - trzy 2.030,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej 2.030,00 zł

c) równej lub wyższej niż 25 ton:

- o liczbie osi - dwie 2.627,00 zł

- o liczbie osi - trzy 2.627,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej 2.707,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 717,00 zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.015,00 zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.313,00 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie 1.193,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej 1.415,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton :

- o liczbie osi - dwie 1.554,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej 1.554,00 zł

c) równej lub wyższej niż 31 ton:

- o liczbie osi - dwie 1.672,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej 1.998,00 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie 1.313,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej 1.998,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 37 ton:

- o liczbie osi - dwie 2.099,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej 2.030,00 zł

c) równej lub wyższej niż 37 ton:

- o liczbie osi - dwie 2.181,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej 2.766,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton 1.193,00 zł

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - jedna 1.074,00 zł

- o liczbie osi - dwie 1.074,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej 1.074,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:

- o liczbie osi - jedna 1.313,00 zł

- liczbie osi - dwie 1.433,00 zł

- liczbie osi - trzy i więcej 1.434,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:

- o liczbie osi - jedna 1.672,00 zł

- o liczbie osi - dwie 1.672,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej 1.672,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - jedna 1.193,00 zł

- o liczbie osi - dwie 1.193,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej 1.193,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:

- o liczbie osi - jedna 1.433,00 zł

- o liczbie osi - dwie 1.529,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej 1.529,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:

- o liczbie osi - jedna 1.433,00 zł

- o liczbie osi - dwie 1.971,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej 1.672,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc 1.433,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.792,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2012.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Sozański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »