| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/361/11 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.2) ) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczych, dla których ustanowiono formę ochrony przyrody i zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, znosi się ochronę, pozbawiając statusu pomnika przyrody następujące obiekty przyrodnicze:

1)Grupę dwóch buków zwyczajnych o obwodach pni w pierśnicy wynoszących 307 i 318 cm, rosnących w Parku Szczytnickim, 100 m od ul. Różyckiego, na polanie obok alei (działka nr 16/1, AM-13, obręb Zalesie);

2)Orzesznik pięciolistkowy o obwodzie pnia w pierśnicy wynoszącym 239 cm, rosnący na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (działka nr 25/2, AM-27, obręb Plac Grunwaldzki);

3)Dąb szypułkowy o obwodzie pnia w pierśnicy wynoszącym 441 cm, rosnący na terenie II LO im. Piastów Śląskich przy ul. Parkowej 18-26 (działka nr 11/3, AM-15, obręb Zalesie).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia


Maria Zawartko

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »