| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XII.99.2011 Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 3 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/223/09 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust.. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P. z dnia 25 października 2011 r., Nr 95, poz. 961) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/223/09 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 4, w zakresie "inne systemy zawieszenia osi jezdnych" w pozycjach

1) "nie mniej niż 29 ton a mniej niż 31 ton" stawkę podatku w kwocie "2.480,00" zastępuje się kwotą "2.560,00"

2) "nie mniej niż 31 ton" stawkę podatku w kwocie "2.480,00" zastępuje się kwotą "2.560,00"

2. w § 1 ust 6 w zakresie "inne systemy zawieszenia osi jezdnych"

1) w przedziale "dwie osie" w pozycji "nie mniej niż 31 ton do 36 ton włącznie" stawkę podatku w kwocie "1.950,00" zastępuje się kwotą "2.023,00"

2) w przedziale "trzy osie" w pozycji "nie mniej niż 40 ton" stawkę podatku w kwocie "2.649,00" zastępujesię kwotą "2.660,00"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz


Uzasadnienie

Stawki przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy- w przypadku, gdy wskaźnik ten jest równy lub wyższy niż 5%.
Wysokość stawek minimalnych określa się dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu lub dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów - równej lub wyższej niż 12 ton.
Kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2011 r., tj. na dzień 3 października 2011 r. wyniósł 4,3815 zł, a zatem uległ zwiększeniu o 11,29 % w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, który 1 października 2010 roku wynosił 3,9370 zł. W związku z tym dokonano przeliczenia stawek minimalnych podatku odśrodków transportowych obowiązujących w roku 2011.
Po zweryfikowaniu stawek obowiązujących w Gminie Żmigród stwierdzono cztery stawki niższe od stawek minimalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 październiaka 2011 roku. Należy zatem choćby w minimalnym stopniu podwyższyć stawki w pozycjach w których są one niższe od stawek minimalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »