reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie opłaty targowej na terenie gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jednolity z 2010 r.Dz.U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ( Monitor Polski Nr 95, poz.961) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłaty targowej na rok 2012 w wysokości 13,00 zł dziennie.

2. Stawka opłaty targowej obowiązuje przy sprzedaży we wszystkich formach ich prowadzenia.

§ 2. 1. Inkasentami opłaty targowej są sołtysi wsi.

2. Ustala się termin rozliczenia inkasenta z pobranej opłaty targowej do 10 dnia każdego miesiąca.

3. Za inkaso opłaty inkasent otrzymuje prowizję w wysokości 20 % pobranej opłaty targowej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XL//197/10 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy na rok 2011.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Władysław Koćwin

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama